ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hava trafiğinin kontrolünün amacı; hava alanı ve civarında, hava sahalarında uçan uçakların uçuş emniyetinin sağlanması, hava trafik akışının düzenlenmesi ve toplam sistemin veriminin artırılmasıdır. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Hava Trafik Kontrol Bölümü ulusal ve uluslararası standartlara uygun hava trafik kontrolörü adaylarını yetiştiren akademik bir eğitim vermektedir. Öğretim süreci büyük ölçüde hava trafik kontrolörlüğü için gerekli olan temel altyapı dersleri, teorik dersler ve bu teorik derslerin hava trafik kontrol simülatörlerinde uygulamasından oluşmaktadır. Verilen eğitim aynı zamanda hava trafik gecikmeleri, kapasite problemleri, uçak yörünge tahmini-çarpışmaların önlenmesi gibi trafik sistemi problemlerinin çözümlenebilmesi için gerekli bilimsel altyapıyı da sağlamaktadır.

Hava trafik kontrol eğitiminin önemli bir kısmını oluşturan meydan ve radar hava trafik kontrol similatörleri günümüz teknolojik donanımına sahip olup, Micro Nav-BEST programını kullanmaktadırlar. Kule ve radar simülatörleri yazılım-donanım özellikleri ve esnek kullanım yapılarıyla geleneksel simülatörler ile kıyaslandığında en gelişmiş teknoloji ürünüdür. Eğitim faaliyetleri yanında hava sahası ve hava alanı tasarımı ve planlanmasından, hava trafik akış ve kapasite yönetimi, uçak yörünge tahmini, kontrolör iş yükü ölçümüne kadar çok geniş bir yelpazede araştırma-geliştirme olanağı da sunmaktadır. Öğrenciler hem meslekte aktif olarak çalışan kontrolörler hem de akademik personel tarafından eğitilerek mesleğin gereklerini yerine getirecek tüm donanıma sahip olarak yetiştirilmektedirler. Öğrencilerimiz eğitim süreçleri içerisinde yaz aylarında 30 işgününü kapsayan iş başı eğitimine gitmektedirler.

Programa Giriş Koşulları: Her yıl belirlenen YGS taban puanının üzerinde puan alan ve hava trafik kontrolörü olabilmek için gerekli sağlık ve yaş koşullarını yerine getirerek başvuran aday öğrenciler özel yetenek sınavları sonuçlarına göre bölüme kabul edilmektedirler. Bölüme özel yetenek sınavı yolu ile 15 öğrenci alınmaktadır.

Programdan mezuniyet : Hava Trafik Kontrol Bölümündeki derslerin ECTS kredilerinin %30’u mesleğin gerekliliklerinden dolayı İngilizce yapılmaktadır. Öğrencilerden mezun olabilmeleri için İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olmaları ve daha sonrasında toplam 240 ECTS (AKTS) kredisini tamamlamak için gerekli dersleri almaları istenmektedir. Programda simülatör derslerinin alınabilmesi için öncelikle ilgili teorik derslerin alınarak başarılmış olası gereklidir.

İş olanakları: Hava Trafik Kontrol Bölümü mezunları mezuniyetlerinden sonra iki ay süre ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından verilen “öğrenci hava trafik kontrolörü sertifika” ları ile üniversitemiz hava alanı kontrol kulesinde iş başı eğitimi yapmaktadırlar. İş başı eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, daha sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Hava Trafik Kontrolörlüğü Lisans sınavına girerek, bu sınavdan da başarılı oldukları takdirde, hava trafik kontrolörü lisansını alarak, DHMİ hava trafik kontrol ünitelerinde hava trafik kontrolörü olarak atanabilmektedirler. DHMİ’de görev yapacak personel tüm devlet memuriyetlerinde olduğu gibi KPSS’yi (Kamu Personeli Seçme Sınavı) başarmak zorundadır. Hava trafik kontrol hizmeti 24 saat esasına göre sunulan bir hizmet olduğundan hava trafik kontrolörleri vardiya usulüne göre çalışırlar. Aldıkları sorumluluk ve çalışma şartlarının zorluğundan dolayı ücret düzeyi ülkemiz standartlarına göre oldukça iyi durumdadır.