Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SHY-66 Havaaracı Bakım Personeli Modül Sınavları 20 - 21 - 22 Aralık 2013 tarihlerinde yapılacaktır.
Son Başvuru Tarihi : 25 Ekim 2013
İletişim Telefonları:

Sınav Müdürü - Hasan LİK
Hasan KAVAS : 0 222 321 35 50 - 6887
Hayati KARLIDAĞ : 0 222 321 35 50 - 6887
Erkan ÜREYEN : 0 222 321 35 50 - 6983